PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

(zbiór rodzajów działalności dla podmiotów gospodarczych)

PKD mogła ulec zmianie! Przed ostatecznym wyborem klasyfikacji / zakresu swojej działalności prosimy o ponowną weryfikację » Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

WYBIERZ TEMAT KLASYFIKACJI Z LISTY
PKD od 01: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD-01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,

PKD-01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie,

PKD-01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

PKD-01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

PKD-01.12 - Uprawa ryżu,

PKD-01.12.Z - Uprawa ryżu,

PKD-01.13 - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

PKD-01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

PKD-01.14 - Uprawa trzciny cukrowej,

PKD-01.14.Z - Uprawa trzciny cukrowej,

PKD-01.15 - Uprawa tytoniu,

PKD-01.15.Z - Uprawa tytoniu,

PKD-01.16 - Uprawa roślin włóknistych,

PKD-01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych,

PKD-01.19 - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

PKD-01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

PKD-01.2 - Uprawa roślin wieloletnich,

PKD-01.21 - Uprawa winogron,

PKD-01.21.Z - Uprawa winogron,

PKD-01.22 - Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych,

PKD-01.22.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych,

PKD-01.23 - Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,

PKD-01.23.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,

PKD-01.24 - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych,

PKD-01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych,

PKD-01.25 - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,

PKD-01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,

PKD-01.26 - Uprawa drzew oleistych,

PKD-01.26.Z - Uprawa drzew oleistych,

PKD-01.27 - Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,

PKD-01.27.Z - Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,

PKD-01.28 - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

PKD-01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,

PKD-01.29 - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,

PKD-01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,

PKD-01.3 - Rozmnażanie roślin,

PKD-01.30 - Rozmnażanie roślin,

PKD-01.30.Z - Rozmnażanie roślin,

PKD-01.4 - Chów i hodowla zwierząt,

PKD-01.41 - Chów i hodowla bydła mlecznego,

PKD-01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego,

PKD-01.42 - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,

PKD-01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,

PKD-01.43 - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,

PKD-01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,

PKD-01.44 - Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych,

PKD-01.44.Z - Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych,

PKD-01.45 - Chów i hodowla owiec i kóz,

PKD-01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz,

PKD-01.46 - Chów i hodowla świń,

PKD-01.46.Z - Chów i hodowla świń,

PKD-01.47 - Chów i hodowla drobiu,

PKD-01.47.Z - Chów i hodowla drobiu,

PKD-01.49 - Chów i hodowla pozostałych zwierząt,

PKD-01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt,

PKD-01.5 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),

PKD-01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),

PKD-01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),

PKD-01.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

PKD-01.61 - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

PKD-01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

PKD-01.62 - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

PKD-01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

PKD-01.63 - Działalność usługowa następująca po zbiorach,

PKD-01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach,

PKD-01.64 - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

PKD-01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

PKD-01.7 - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

PKD-01.70 - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

PKD-01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

PKD od 02: leśnictwo

PKD-02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,

PKD-02.1 - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

PKD-02.10 - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

PKD-02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

PKD-02.2 - Pozyskiwanie drewna,

PKD-02.20 - Pozyskiwanie drewna,

PKD-02.20.Z - Pozyskiwanie drewna,

PKD-02.3 - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

PKD-02.30 - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

PKD-02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

PKD-02.4 - Działalność usługowa związana z leśnictwem,

PKD-02.40 - Działalność usługowa związana z leśnictwem,

PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,

PKD od 03: rybołówstwo

PKD-03 - Rybactwo,

PKD-03.1 - Rybołówstwo,

PKD-03.11 - Rybołówstwo w wodach morskich,

PKD-03.11.Z - Rybołówstwo w wodach morskich,

PKD-03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych,

PKD-03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych,

PKD-03.2 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych,

PKD-03.21 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,

PKD-03.21.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,

PKD-03.22 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

PKD-03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

PKD-A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,

PKD od 05, 06, 07 i 08: wydobycie węgla, górnictwo, pozostałe wydobycie

PKD-05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),

PKD-05.1 - Wydobywanie węgla kamiennego,

PKD-05.10 - Wydobywanie węgla kamiennego,

PKD-05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,

PKD-05.2 - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu),

PKD-05.20 - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu),

PKD-05.20.Z - Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu),

PKD-06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,

PKD-06.1 - Górnictwo ropy naftowej,

PKD-06.10 - Górnictwo ropy naftowej,

PKD-06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej,

PKD-06.2 - Górnictwo gazu ziemnego,

PKD-06.20 - Górnictwo gazu ziemnego,

PKD-06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego,

PKD-07 - Górnictwo rud metali,

PKD-07.1 - Górnictwo rud żelaza,

PKD-07.10 - Górnictwo rud żelaza,

PKD-07.10.Z - Górnictwo rud żelaza,

PKD-07.2 - Górnictwo rud metali nieżelaznych,

PKD-07.21 - Górnictwo rud uranu i toru,

PKD-07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru,

PKD-07.29 - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,

PKD-07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,

PKD-08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie,

PKD-08.1 - Wydobywanie kamienia, piasku i gliny,

PKD-08.11 - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

PKD-08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

PKD-08.12 - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

PKD-08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

PKD-08.9 - Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-08.91 - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,

PKD-08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,

PKD-08.92 - Wydobywanie torfu,

PKD-08.92.Z - Wydobywanie torfu,

PKD-08.93 - Wydobywanie soli,

PKD-08.93.Z - Wydobywanie soli,

PKD-08.99 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD od 09: działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

PKD-09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

PKD-09.1 - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

PKD-09.10 - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

PKD-09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

PKD-09.9 - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

PKD-09.90 - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

PKD-09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

PKD-B - Górnictwo i wydobywanie,

PKD od 10: produkcja artykułów spożywczych, karmy dla zwierząt

PKD-10 - Produkcja artykułów spożywczych,

PKD-10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa,

PKD-10.11 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

PKD-10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

PKD-10.12 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

PKD-10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

PKD-10.13 - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

PKD-10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

PKD-10.2 - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

PKD-10.20 - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

PKD-10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

PKD-10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

PKD-10.31 - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

PKD-10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

PKD-10.32 - Produkcja soków z owoców i warzyw,

PKD-10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,

PKD-10.39 - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

PKD-10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

PKD-10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

PKD-10.41 - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

PKD-10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

PKD-10.42 - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,

PKD-10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,

PKD-10.5 - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich,

PKD-10.51 - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

PKD-10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

PKD-10.52 - Produkcja lodów,

PKD-10.52.Z - Produkcja lodów,

PKD-10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych,

PKD-10.61 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

PKD-10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

PKD-10.62 - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

PKD-10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

PKD-10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych,

PKD-10.71 - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

PKD-10.72 - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

PKD-10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

PKD-10.73 - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych,

PKD-10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych,

PKD-10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,

PKD-10.81 - Produkcja cukru,

PKD-10.81.Z - Produkcja cukru,

PKD-10.82 - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

PKD-10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

PKD-10.83 - Przetwórstwo herbaty i kawy,

PKD-10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,

PKD-10.84 - Produkcja przypraw,

PKD-10.84.Z - Produkcja przypraw,

PKD-10.85 - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

PKD-10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

PKD-10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

PKD-10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

PKD-10.89 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-10.9 - Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt,

PKD-10.91 - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

PKD-10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

PKD-10.92 - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,

PKD-10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,

PKD od 11: produkcja napojów

PKD-11 - Produkcja napojów,

PKD-11.0 - Produkcja napojów,

PKD-11.01 - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,

PKD-11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,

PKD-11.02 - Produkcja win gronowych,

PKD-11.02.Z - Produkcja win gronowych,

PKD-11.03 - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

PKD-11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

PKD-11.04 - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

PKD-11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

PKD-11.05 - Produkcja piwa,

PKD-11.05.Z - Produkcja piwa,

PKD-11.06 - Produkcja słodu,

PKD-11.06.Z - Produkcja słodu,

PKD-11.07 - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

PKD-11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

PKD od 12: produkcja wyrobów tytoniowych

PKD-12 - Produkcja wyrobów tytoniowych,

PKD-12.0 - Produkcja wyrobów tytoniowych,

PKD-12.00 - Produkcja wyrobów tytoniowych,

PKD-12.00.Z - Produkcja wyrobów tytoniowych,

PKD od 13: produkcja wyrobów tekstylnych

PKD-13 - Produkcja wyrobów tekstylnych,

PKD-13.1 - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,

PKD-13.10 - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,

PKD-13.10.A - Produkcja przędzy bawełnianej,

PKD-13.10.B - Produkcja przędzy wełnianej,

PKD-13.10.C - Produkcja przędzy z włókien chemicznych,

PKD-13.10.D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici,

PKD-13.2 - Produkcja tkanin,

PKD-13.20 - Produkcja tkanin,

PKD-13.20.A - Produkcja tkanin bawełnianych,

PKD-13.20.B - Produkcja tkanin wełnianych,

PKD-13.20.C - Produkcja tkanin z włókien chemicznych,

PKD-13.20.D - Produkcja pozostałych tkanin,

PKD-13.3 - Wykończanie wyrobów włókienniczych,

PKD-13.30 - Wykończanie wyrobów włókienniczych,

PKD-13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych,

PKD-13.9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych,

PKD-13.91 - Produkcja dzianin metrażowych,

PKD-13.91.Z - Produkcja dzianin metrażowych,

PKD-13.92 - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

PKD-13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

PKD-13.93 - Produkcja dywanów i chodników,

PKD-13.93.Z - Produkcja dywanów i chodników,

PKD-13.94 - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,

PKD-13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,

PKD-13.95 - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,

PKD-13.95.Z - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,

PKD-13.96 - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,

PKD-13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,

PKD-13.99 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 14: produkcja odzieży

PKD-14 - Produkcja odzieży,

PKD-14.1 - Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,

PKD-14.11 - Produkcja odzieży skórzanej,

PKD-14.11.Z - Produkcja odzieży skórzanej,

PKD-14.12 - Produkcja odzieży roboczej,

PKD-14.12.Z - Produkcja odzieży roboczej,

PKD-14.13 - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

PKD-14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

PKD-14.14 - Produkcja bielizny,

PKD-14.14.Z - Produkcja bielizny,

PKD-14.19 - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD-14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD-14.2 - Produkcja wyrobów futrzarskich,

PKD-14.20 - Produkcja wyrobów futrzarskich,

PKD-14.20.Z - Produkcja wyrobów futrzarskich,

PKD-14.3 - Produkcja odzieży dzianej,

PKD-14.31 - Produkcja wyrobów pończoszniczych,

PKD-14.31.Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych,

PKD-14.39 - Produkcja pozostałej odzieży dzianej,

PKD-14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej,

PKD od 15: produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

PKD-15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

PKD-15.1 - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,

PKD-15.11 - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych,

PKD-15.11.Z - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych,

PKD-15.12 - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,

PKD-15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,

PKD-15.2 - Produkcja obuwia,

PKD-15.20 - Produkcja obuwia,

PKD-15.20.Z - Produkcja obuwia,

PKD od 16: produkcja wyrobów z drewna, korka, mebli, wyrobów ze słomy, materiałów do wyplatania

PKD-16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD-16.1 - Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD-16.10 - Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD-16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych,

PKD-16.2 - Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD-16.21 - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

PKD-16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,

PKD-16.22 - Produkcja gotowych parkietów podłogowych,

PKD-16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych,

PKD-16.23 - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

PKD-16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

PKD-16.24 - Produkcja opakowań drewnianych,

PKD-16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych,

PKD-16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD-16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

PKD od 17: produkcja papieru i wyrobów z papieru

PKD-17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru,

PKD-17.1 - Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury,

PKD-17.11 - Produkcja masy włóknistej,

PKD-17.11.Z - Produkcja masy włóknistej,

PKD-17.12 - Produkcja papieru i tektury,

PKD-17.12.Z - Produkcja papieru i tektury,

PKD-17.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury,

PKD-17.21 - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,

PKD-17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,

PKD-17.22 - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,

PKD-17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,

PKD-17.23 - Produkcja artykułów piśmiennych,

PKD-17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,

PKD-17.24 - Produkcja tapet,

PKD-17.24.Z - Produkcja tapet,

PKD-17.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

PKD-17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

PKD od 18: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD-18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD-18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,

PKD-18.11 - Drukowanie gazet,

PKD-18.11.Z - Drukowanie gazet,

PKD-18.12 - Pozostałe drukowanie,

PKD-18.12.Z - Pozostałe drukowanie,

PKD-18.13 - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

PKD-18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

PKD-18.14 - Introligatorstwo i podobne usługi,

PKD-18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,

PKD-18.2 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD-18.20 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD-18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

PKD od 19: wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD-19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

PKD-19.1 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,

PKD-19.10 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,

PKD-19.10.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,

PKD-19.2 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

PKD-19.20 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

PKD-19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,

PKD od 20: Produkcja odzieży

PKD-20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

PKD-20.1 - Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,

PKD-20.11 - Produkcja gazów technicznych,

PKD-20.11.Z - Produkcja gazów technicznych,

PKD-20.12 - Produkcja barwników i pigmentów,

PKD-20.12.Z - Produkcja barwników i pigmentów,

PKD-20.13 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

PKD-20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

PKD-20.14 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,

PKD-20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,

PKD-20.15 - Produkcja nawozów i związków azotowych,

PKD-20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych,

PKD-20.16 - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

PKD-20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

PKD-20.17 - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,

PKD-20.17.Z - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,

PKD-20.2 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,

PKD-20.20 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,

PKD-20.20.Z - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,

PKD-20.3 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

PKD-20.30 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

PKD-20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,

PKD-20.4 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

PKD-20.41 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

PKD-20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

PKD-20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

PKD-20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

PKD-20.5 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,

PKD-20.51 - Produkcja materiałów wybuchowych,

PKD-20.51.Z - Produkcja materiałów wybuchowych,

PKD-20.52 - Produkcja klejów,

PKD-20.52.Z - Produkcja klejów,

PKD-20.53 - Produkcja olejków eterycznych,

PKD-20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych,

PKD-20.59 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-20.6 - Produkcja włókien chemicznych,

PKD-20.60 - Produkcja włókien chemicznych,

PKD-20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych,

PKD od 21: produkcja substancji, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD-21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

PKD-21.1 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

PKD-21.10 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

PKD-21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

PKD-21.2 - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

PKD-21.20 - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

PKD-21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

PKD od 22: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD-22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

PKD-22.1 - Produkcja wyrobów z gumy,

PKD-22.11 - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,

PKD-22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,

PKD-22.19 - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

PKD-22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

PKD-22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,

PKD-22.21 - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

PKD-22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

PKD-22.22 - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

PKD-22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

PKD-22.23 - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

PKD-22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

PKD-22.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

PKD-22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

PKD od 23: Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD-23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

PKD-23.1 - Produkcja szkła i wyrobów ze szkła,

PKD-23.11 - Produkcja szkła płaskiego,

PKD-23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego,

PKD-23.12 - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

PKD-23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,

PKD-23.13 - Produkcja szkła gospodarczego,

PKD-23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego,

PKD-23.14 - Produkcja włókien szklanych,

PKD-23.14.Z - Produkcja włókien szklanych,

PKD-23.19 - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,

PKD-23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,

PKD-23.2 - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,

PKD-23.20 - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,

PKD-23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych,

PKD-23.3 - Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych,

PKD-23.31 - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,

PKD-23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek,

PKD-23.32 - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,

PKD-23.32.Z - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,

PKD-23.4 - Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki,

PKD-23.41 - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,

PKD-23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,

PKD-23.42 - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,

PKD-23.42.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,

PKD-23.43 - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,

PKD-23.43.Z - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych,

PKD-23.44 - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,

PKD-23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,

PKD-23.49 - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,

PKD-23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,

PKD-23.5 - Produkcja cementu, wapna i gipsu,

PKD-23.51 - Produkcja cementu,

PKD-23.51.Z - Produkcja cementu,

PKD-23.52 - Produkcja wapna i gipsu,

PKD-23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu,

PKD-23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,

PKD-23.61 - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD-23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

PKD-23.62 - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,

PKD-23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,

PKD-23.63 - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,

PKD-23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,

PKD-23.64 - Produkcja zaprawy murarskiej,

PKD-23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej,

PKD-23.65 - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

PKD-23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

PKD-23.69 - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

PKD-23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

PKD-23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,

PKD-23.70 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,

PKD-23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,

PKD-23.9 - Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-23.91 - Produkcja wyrobów ściernych,

PKD-23.91.Z - Produkcja wyrobów ściernych,

PKD-23.99 - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 24: produkcja metali

PKD-24 - Produkcja metali,

PKD-24.1 - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,

PKD-24.10 - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,

PKD-24.10.Z - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,

PKD-24.2 - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,

PKD-24.20 - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,

PKD-24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,

PKD-24.3 - Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce,

PKD-24.31 - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,

PKD-24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,

PKD-24.32 - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,

PKD-24.32.Z - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno,

PKD-24.33 - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,

PKD-24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,

PKD-24.34 - Produkcja drutu,

PKD-24.34.Z - Produkcja drutu,

PKD-24.4 - Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych,

PKD-24.41 - Produkcja metali szlachetnych,

PKD-24.41.Z - Produkcja metali szlachetnych,

PKD-24.42 - Produkcja aluminium,

PKD-24.42.A - Produkcja aluminium hutniczego,

PKD-24.42.B - Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium,

PKD-24.43 - Produkcja ołowiu, cynku i cyny,

PKD-24.43.Z - Produkcja ołowiu, cynku i cyny,

PKD-24.44 - Produkcja miedzi,

PKD-24.44.Z - Produkcja miedzi,

PKD-24.45 - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,

PKD-24.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,

PKD-24.46 - Wytwarzanie paliw jądrowych,

PKD-24.46.Z - Wytwarzanie paliw jądrowych,

PKD-24.5 - Odlewnictwo metali,

PKD-24.51 - Odlewnictwo żeliwa,

PKD-24.51.Z - Odlewnictwo żeliwa,

PKD-24.52 - Odlewnictwo staliwa,

PKD-24.52.Z - Odlewnictwo staliwa,

PKD-24.53 - Odlewnictwo metali lekkich,

PKD-24.53.Z - Odlewnictwo metali lekkich,

PKD-24.53.Z - Odlewnictwo metali lekkich,

PKD-24.54 - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych,

PKD-24.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,

PKD-24.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD od 25: Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD-25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

PKD-25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,

PKD-25.11 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD-25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

PKD-25.12 - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

PKD-25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

PKD-25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

PKD-25.21 - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

PKD-25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

PKD-25.29 - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

PKD-25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

PKD-25.3 - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,

PKD-25.30 - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,

PKD-25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,

PKD-25.4 - Produkcja broni i amunicji,

PKD-25.40 - Produkcja broni i amunicji,

PKD-25.40.Z - Produkcja broni i amunicji,

PKD-25.5 - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

PKD-25.50 - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

PKD-25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,

PKD-25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD-25.61 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

PKD-25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

PKD-25.62 - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD-25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD-25.7 - Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,

PKD-25.71 - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,

PKD-25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,

PKD-25.72 - Produkcja zamków i zawiasów,

PKD-25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów,

PKD-25.73 - Produkcja narzędzi,

PKD-25.73.Z - Produkcja narzędzi,

PKD-25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,

PKD-25.91 - Produkcja pojemników metalowych,

PKD-25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,

PKD-25.92 - Produkcja opakowań z metali,

PKD-25.92.Z - Produkcja opakowań z metali,

PKD-25.93 - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

PKD-25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

PKD-25.94 - Produkcja złączy i śrub,

PKD-25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,

PKD-25.99 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 26: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD-26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

PKD-26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,

PKD-26.11 - Produkcja elementów elektronicznych,

PKD-26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,

PKD-26.12 - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,

PKD-26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,

PKD-26.2 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-26.20 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-26.3 - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD-26.30 - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD-26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD-26.4 - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

PKD-26.40 - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

PKD-26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

PKD-26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów,

PKD-26.51 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

PKD-26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

PKD-26.52 - Produkcja zegarków i zegarów,

PKD-26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,

PKD-26.6 - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

PKD-26.60 - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznegoi elektroterapeutycznego,

PKD-26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

PKD-26.7 - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

PKD-26.70 - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

PKD-26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

PKD-26.8 - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,

PKD-26.80 - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,

PKD-26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,

PKD od 27: produkcja urządzeń elektrycznych

PKD-27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,

PKD-27.1 - Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

PKD-27.11 - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,

PKD-27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,

PKD-27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

PKD-27.2 - Produkcja baterii i akumulatorów,

PKD-27.20 - Produkcja baterii i akumulatorów,

PKD-27.20.Z - Produkcja baterii i akumulatorów,

PKD-27.3 - Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego,

PKD-27.31 - Produkcja kabli światłowodowych,

PKD-27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych,

PKD-27.32 - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,

PKD-27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,

PKD-27.33 - Produkcja sprzętu instalacyjnego,

PKD-27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego,

PKD-27.4 - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

PKD-27.40 - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

PKD-27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

PKD-27.5 - Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego,

PKD-27.51 - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

PKD-27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

PKD-27.52 - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

PKD-27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

PKD-27.9 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

PKD-27.90 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

PKD-27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

PKD od 28: produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD-28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-28.1 - Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia,

PKD-28.11 - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,

PKD-28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,

PKD-28.12 - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

PKD-28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,

PKD-28.13 - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

PKD-28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

PKD-28.14 - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,

PKD-28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,

PKD-28.15 - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

PKD-28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,

PKD-28.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,

PKD-28.21 - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

PKD-28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

PKD-28.22 - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

PKD-28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

PKD-28.23 - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-28.24 - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,

PKD-28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,

PKD-28.25 - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

PKD-28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

PKD-28.29 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-28.3 - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

PKD-28.30 - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

PKD-28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

PKD-28.4 - Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych,

PKD-28.41 - Produkcja maszyn do obróbki metalu,

PKD-28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,

PKD-28.49 - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

PKD-28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

PKD-28.9 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,

PKD-28.91 - Produkcja maszyn dla metalurgii,

PKD-28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,

PKD-28.92 - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

PKD-28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

PKD-28.93 - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,

PKD-28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,

PKD-28.94 - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

PKD-28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

PKD-28.95 - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,

PKD-28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,

PKD-28.96 - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,

PKD-28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,

PKD-28.99 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 29: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli

PKD-29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

PKD-29.1 - Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-29.10 - Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,

PKD-29.10.B - Produkcja samochodów osobowych,

PKD-29.10.C - Produkcja autobusów,

PKD-29.10.D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,

PKD-29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-29.2 - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

PKD-29.20 - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

PKD-29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,

PKD-29.3 - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

PKD-29.31 - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,

PKD-29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,

PKD-29.32 - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD od 30: produkcja pozostałego sprzętu transportowego

PKD-30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

PKD-30.1 - Produkcja statków i łodzi,

PKD-30.11 - Produkcja statków i konstrukcji pływających,

PKD-30.11.Z - Produkcja statków i konstrukcji pływających,

PKD-30.12 - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

PKD-30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

PKD-30.2 - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

PKD-30.20 - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

PKD-30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,

PKD-30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

PKD-30.30 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

PKD-30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,

PKD-30.4 - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,

PKD-30.40 - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,

PKD-30.40.Z - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,

PKD-30.9 - Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-30.91 - Produkcja motocykli,

PKD-30.91.Z - Produkcja motocykli,

PKD-30.92 - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,

PKD-30.92.Z - Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,

PKD-30.99 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 31: produkcja mebli

PKD-31 - Produkcja mebli,

PKD-31.0 - Produkcja mebli,

PKD-31.01 - Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

PKD-31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

PKD-31.02 - Produkcja mebli kuchennych,

PKD-31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych,

PKD-31.03 - Produkcja materaców,

PKD-31.03.Z - Produkcja materaców,

PKD-31.09 - Produkcja pozostałych mebli,

PKD-31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli,

PKD od 32: pozostała produkcja wyrobów

PKD-32 - Pozostała produkcja wyrobów,

PKD-32.1 - Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów,

PKD-32.11 - Produkcja monet,

PKD-32.11.Z - Produkcja monet,

PKD-32.12 - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,

PKD-32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,

PKD-32.13 - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

PKD-32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

PKD-32.2 - Produkcja instrumentów muzycznych,

PKD-32.20 - Produkcja instrumentów muzycznych,

PKD-32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych,

PKD-32.3 - Produkcja sprzętu sportowego,

PKD-32.30 - Produkcja sprzętu sportowego,

PKD-32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,

PKD-32.4 - Produkcja gier i zabawek,

PKD-32.40 - Produkcja gier i zabawek,

PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

PKD-32.5 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

PKD-32.50 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

PKD-32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

PKD-32.9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-32.91 - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,

PKD-32.91.Z - Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,

PKD-32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 33: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD-33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

PKD-33.1 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,

PKD-33.11 - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

PKD-33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

PKD-33.12 - Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,

PKD-33.13 - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

PKD-33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

PKD-33.14 - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

PKD-33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

PKD-33.15 - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

PKD-33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

PKD-33.16 - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

PKD-33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,

PKD-33.17 - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

PKD-33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,

PKD-33.19 - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

PKD-33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

PKD-33.2 - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

PKD-33.20 - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

PKD-C - Przetwórstwo przemysłowe,

PKD od 35: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

PKD-35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD-35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,

PKD-35.11 - Wytwarzanie energii elektrycznej,

PKD-35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,

PKD-35.12 - Przesyłanie energii elektrycznej,

PKD-35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,

PKD-35.13 - Dystrybucja energii elektrycznej,

PKD-35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,

PKD-35.14 - Handel energią elektryczną,

PKD-35.14.Z - Handel energią elektryczną,

PKD-35.2 - Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

PKD-35.21 - Wytwarzanie paliw gazowych,

PKD-35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,

PKD-35.22 - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

PKD-35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

PKD-35.23 - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

PKD-35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

PKD-35.3 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD-35.30 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD-35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD-D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD od 36: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD-36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD-36.0 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD-36.00 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD-36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD od 37: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD-37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD-37.0 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD-37.00 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD-37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD od 38: działalność - zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów; odzysk surowców

PKD-38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

PKD-38.1 - Zbieranie odpadów,

PKD-38.11 - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD-38.12 - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

PKD-38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

PKD-38.21 - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD-38.22 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

PKD-38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

PKD-38.3 - Odzysk surowców,

PKD-38.31 - Demontaż wyrobów zużytych,

PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,

PKD-38.32 - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD od 39: działalność - rekultywacja i pozostałe usługowi związane z gospodarką odpadami

PKD-39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD-39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD-39.00 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD-E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,

PKD od 41: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD-41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

PKD-41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

PKD-41.10 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

PKD-41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD-41.20 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD-41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD od 42: roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

PKD-42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,

PKD-42.11 - Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,

PKD-42.12 - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

PKD-42.13 - Roboty związane z budową mostów i tuneli,

PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,

PKD-42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD-42.21 - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

PKD-42.22 - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD-42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

PKD-42.91 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

PKD-42.99 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD od 43: roboty budowlane specjalistyczne

PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,

PKD-43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,

PKD-43.11 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD-43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

PKD-43.12 - Przygotowanie terenu pod budowę,

PKD-43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

PKD-43.13 - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

PKD-43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

PKD-43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,

PKD-43.21 - Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD-43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,

PKD-43.22 - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD-43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

PKD-43.29 - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD-43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

PKD-43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,

PKD-43.31 - Tynkowanie,

PKD-43.31.Z - Tynkowanie,

PKD-43.32 - Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD-43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD-43.33 - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD-43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD-43.34 - Malowanie i szklenie,

PKD-43.34.Z - Malowanie i szklenie,

PKD-43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD-43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD-43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,

PKD-43.91 - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD-43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

PKD-43.99 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-F - Budownictwo,

PKD od 45: handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i ich naprawa

PKD-45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

PKD-45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.11 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

PKD-45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

PKD-45.19 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.20 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.31 - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.32 - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-45.4 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

PKD-45.40 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

PKD-45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

PKD od 46: handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

PKD-46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

PKD-46.11 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

PKD-46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

PKD-46.12 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

PKD-46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

PKD-46.13 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

PKD-46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

PKD-46.14 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

PKD-46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

PKD-46.15 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

PKD-46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

PKD-46.16 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,

PKD-46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,

PKD-46.17 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-46.18 - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

PKD-46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

PKD-46.19 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

PKD-46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

PKD-46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,

PKD-46.21 - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

PKD-46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

PKD-46.22 - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

PKD-46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

PKD-46.23 - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,

PKD-46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,

PKD-46.24 - Sprzedaż hurtowa skór,

PKD-46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór,

PKD-46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-46.31 - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

PKD-46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

PKD-46.32 - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

PKD-46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

PKD-46.33 - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

PKD-46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

PKD-46.34 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

PKD-46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

PKD-46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

PKD-46.35 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

PKD-46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

PKD-46.36 - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

PKD-46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

PKD-46.37 - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

PKD-46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

PKD-46.38 - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,

PKD-46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,

PKD-46.39 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

PKD-46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,

PKD-46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,

PKD-46.42 - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

PKD-46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

PKD-46.43 - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

PKD-46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

PKD-46.44 - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,

PKD-46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,

PKD-46.45 - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,

PKD-46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,

PKD-46.46 - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

PKD-46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

PKD-46.47 - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

PKD-46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

PKD-46.48 - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,

PKD-46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,

PKD-46.49 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

PKD-46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

PKD-46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

PKD-46.51 - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

PKD-46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

PKD-46.52 - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

PKD-46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

PKD-46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,

PKD-46.61 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

PKD-46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,

PKD-46.62 - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

PKD-46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,

PKD-46.63 - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

PKD-46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,

PKD-46.64 - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

PKD-46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

PKD-46.65 - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

PKD-46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,

PKD-46.66 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

PKD-46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

PKD-46.69 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

PKD-46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

PKD-46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,

PKD-46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

PKD-46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

PKD-46.72 - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

PKD-46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

PKD-46.73 - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

PKD-46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

PKD-46.74 - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

PKD-46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

PKD-46.75 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

PKD-46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

PKD-46.76 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

PKD-46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

PKD-46.77 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD-46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD-46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

PKD-46.90 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

PKD-46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

PKD od 47: handel hurtowy z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD-47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

PKD-47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.11 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD-47.19 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.21 - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.22 - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.23 - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.24 - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.25 - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.26 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.29 - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

PKD-47.30 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

PKD-47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

PKD-47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.41 - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.42 - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.43 - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.52 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.53 - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.54 - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.59 - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.61 - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.62 - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.63 - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.64 - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.65 - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.71 - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.72 - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.73 - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.74 - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.75 - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.76 - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.77 - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.78 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.79 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD-47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.81 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.82 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.89 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD-47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD-47.91 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

PKD-47.99 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD-47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

PKD-G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

PKD od 49: transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD-49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy,

PKD-49.1 - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,

PKD-49.10 - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,

PKD-49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,

PKD-49.2 - Transport kolejowy towarów,

PKD-49.20 - Transport kolejowy towarów,

PKD-49.20.Z - Transport kolejowy towarów,

PKD-49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski,

PKD-49.31 - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

PKD-49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

PKD-49.32 - Działalność taksówek osobowych,

PKD-49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,

PKD-49.39 - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

PKD-49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

PKD-49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

PKD-49.41 - Transport drogowy towarów,

PKD-49.41.Z - Transport drogowy towarów,

PKD-49.42 - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

PKD-49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

PKD-49.5 - Transport rurociągowy,

PKD-49.50 - Transport rurociągowy,

PKD-49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,

PKD-49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,

PKD od 50: transport wodny

PKD-50 - Transport wodny,

PKD-50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,

PKD-50.10 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,

PKD-50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,

PKD-50.2 - Transport morski i przybrzeżny towarów,

PKD-50.20 - Transport morski i przybrzeżny towarów,

PKD-50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,

PKD-50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski,

PKD-50.30 - Transport wodny śródlądowy pasażerski,

PKD-50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,

PKD-50.4 - Transport wodny śródlądowy towarów,

PKD-50.40 - Transport wodny śródlądowy towarów,

PKD-50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,

PKD od 51: transport lotniczy

PKD-51 - Transport lotniczy,

PKD-51.1 - Transport lotniczy pasażerski,

PKD-51.10 - Transport lotniczy pasażerski,

PKD-51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski,

PKD-51.2 - Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny,

PKD-51.21 - Transport lotniczy towarów,

PKD-51.21.Z - Transport lotniczy towarów,

PKD-51.22 - Transport kosmiczny,

PKD-51.22.Z - Transport kosmiczny,

PKD od 52: magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD-52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

PKD-52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,

PKD-52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,

PKD-52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

PKD-52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,

PKD-52.21 - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

PKD-52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

PKD-52.22 - Działalność usługowa wspomagająca transport wodny,

PKD-52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,

PKD-52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

PKD-52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

PKD-52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

PKD-52.24 - Przeładunek towarów,

PKD-52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,

PKD-52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,

PKD-52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

PKD-52.29 - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

PKD-52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych,

PKD-52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych,

PKD-52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,

PKD od 53: działalność pocztowa i kurierska

PKD-53 - Działalność pocztowa i kurierska,

PKD-53.1 - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),

PKD-53.10 - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),

PKD-53.10.Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),

PKD-53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

PKD-53.20 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

PKD-53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

PKD-H - Transport i gospodarka magazynowa,

PKD od 55: zakwaterowanie

PKD-55 - Zakwaterowanie,

PKD-55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD-55.10 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD-55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

PKD-55.20 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

PKD-55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

PKD-55.3 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

PKD-55.30 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

PKD-55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

PKD-55.9 - Pozostałe zakwaterowanie,

PKD-55.90 - Pozostałe zakwaterowanie,

PKD-55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,

PKD od 56: działalność usługowa związana z wyżywieniem

PKD-56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

PKD-56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

PKD-56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

PKD-56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,

PKD-56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,

PKD-56.21 - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

PKD-56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

PKD-56.29 - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

PKD-56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

PKD-56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD-56.30 - Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD-56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD-I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

PKD od 58: działalność wydawnicza

PKD-58 - Działalność wydawnicza,

PKD-58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

PKD-58.11 - Wydawanie książek,

PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,

PKD-58.12 - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

PKD-58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

PKD-58.13 - Wydawanie gazet,

PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,

PKD-58.14 - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

PKD-58.19 - Pozostała działalność wydawnicza,

PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

PKD-58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

PKD-58.21 - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

PKD-58.29 - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

PKD od 59: Działalność - produkcja filmów, programów TV, nagrań wideo, dźwiękowych i muzycznych

PKD-59 - Działalność produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

PKD-59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

PKD-59.11 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD-59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD-59.12 - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

PKD-59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

PKD-59.13 - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD-59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD-59.14 - Działalność związana z projekcją filmów,

PKD-59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,

PKD-59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

PKD-59.20 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

PKD od 60: nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

PKD-60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

PKD-60.1 - Nadawanie programów radiofonicznych,

PKD-60.10 - Nadawanie programów radiofonicznych,

PKD-60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,

PKD-60.2 - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

PKD-60.20 - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

PKD-60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

PKD od 61: telekomunikacja

PKD-61 - Telekomunikacja,

PKD-61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

PKD-61.10 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

PKD-61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.20 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.30 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

PKD-61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

PKD-61.90 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

PKD-61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

PKD od 62: działalność - oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki, działalność powiązana

PKD-62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

PKD-62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

PKD-62.01 - Działalność związana z oprogramowaniem,

PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

PKD-62.02 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

PKD-62.03 - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

PKD-62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

PKD od 63: działalność usługowa w zakresie informacji

PKD-63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,

PKD-63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,

PKD-63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

PKD-63.12 - Działalność portali internetowych,

PKD-63.12.Z - Działalność portali internetowych,

PKD-63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,

PKD-63.91 - Działalność agencji informacyjnych,

PKD-63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,

PKD-63.99 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-J - Informacja i komunikacja,

PKD od 64: finansowa działalność usługowa bez ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-64.1 - Pośrednictwo pieniężne,

PKD-64.11 - Działalność banku centralnego,

PKD-64.11.Z - Działalność banku centralnego,

PKD-64.19 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

PKD-64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

PKD-64.2 - Działalność holdingów finansowych,

PKD-64.20 - Działalność holdingów finansowych,

PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

PKD-64.3 - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

PKD-64.30 - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

PKD-64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

PKD-64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-64.91 - Leasing finansowy,

PKD-64.91.Z - Leasing finansowy,

PKD-64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD-64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD od 65: ubezpieczenia, reasekuracja, fundusze emerytalne bez ubezpieczenia społecznego

PKD-65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,

PKD-65.1 - Ubezpieczenia,

PKD-65.11 - Ubezpieczenia na życie,

PKD-65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,

PKD-65.12 - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,

PKD-65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,

PKD-65.2 - Reasekuracja,

PKD-65.20 - Reasekuracja,

PKD-65.20.Z - Reasekuracja,

PKD-65.3 - Fundusze emerytalne,

PKD-65.30 - Fundusze emerytalne,

PKD-65.30.Z - Fundusze emerytalne,

PKD od 66: działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

PKD-66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD-66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-66.11 - Zarządzanie rynkami finansowymi,

PKD-66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,

PKD-66.12 - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD-66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD-66.19 - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

PKD-66.2 - Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD-66.21 - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

PKD-66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

PKD-66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

PKD-66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

PKD-66.29 - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD-66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

PKD-66.3 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

PKD-66.30 - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

PKD-66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

PKD-K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

PKD od 68: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

PKD-68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD-68.10 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD-68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD-68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD-68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,

PKD-68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

PKD-68.32 - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

PKD-L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

PKD od 69: działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

PKD-69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,

PKD-69.1 - Działalność prawnicza,

PKD-69.10 - Działalność prawnicza,

PKD-69.10.Z - Działalność prawnicza,

PKD-69.2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

PKD-69.20 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

PKD od 70: działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem

PKD-70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

PKD-70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

PKD-70.10 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

PKD-70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,

PKD-70.21 - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

PKD-70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD od 71: działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

PKD-71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

PKD-71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,

PKD-71.11 - Działalność w zakresie architektury,

PKD-71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,

PKD-71.12 - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

PKD-71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

PKD-71.2 - Badania i analizy techniczne,

PKD-71.20 - Badania i analizy techniczne,

PKD-71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,

PKD-71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,

PKD od 72: badania naukowe i prace rozwojowe

PKD-72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,

PKD-72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD-72.11 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

PKD-72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

PKD-72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD-72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD-72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

PKD-72.20 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

PKD-72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

PKD od 73: reklama, badanie rynku i opinii publicznej

PKD-73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

PKD-73.1 - Reklama,

PKD-73.11 - Działalność agencji reklamowych,

PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,

PKD-73.12 - Działalność związana z reprezentowaniem mediów,

PKD-73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

PKD-73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

PKD-73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

PKD-73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

PKD-73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,

PKD-73.20 - Badanie rynku i opinii publicznej,

PKD-73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

PKD od 74: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

PKD-74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

PKD-74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

PKD-74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

PKD-74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

PKD-74.2 - Działalność fotograficzna,

PKD-74.20 - Działalność fotograficzna,

PKD-74.20.Z - Działalność fotograficzna,

PKD-74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami,

PKD-74.30 - Działalność związana z tłumaczeniami,

PKD-74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,

PKD-74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-74.90 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 75: działalność weterynaryjna

PKD-75 - Działalność weterynaryjna,

PKD-75.0 - Działalność weterynaryjna,

PKD-75.00 - Działalność weterynaryjna,

PKD-75.00.Z - Działalność weterynaryjna,

PKD-M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

PKD od 77: wynajem i dzierżawa

PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,

PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

PKD-77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

PKD-77.12 - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

PKD-77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-77.21 - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

PKD-77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

PKD-77.22 - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,

PKD-77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,

PKD-77.29 - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

PKD-77.31 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

PKD-77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

PKD-77.32 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

PKD-77.33 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

PKD-77.34 - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

PKD-77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

PKD-77.35 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,

PKD-77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,

PKD-77.39 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

PKD-77.40 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

PKD-77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

PKD od 78: działalność związana z zatrudnieniem

PKD-78 - Działalność związana z zatrudnieniem,

PKD-78.1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

PKD-78.10 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

PKD-78.2 - Działalność agencji pracy tymczasowej,

PKD-78.20 - Działalność agencji pracy tymczasowej,

PKD-78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,

PKD-78.3 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

PKD-78.30 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

PKD od 79: Działalność organizatorów, pośredników, agentów turystycznych, usługowa rezerwacja

PKD-79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

PKD-79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,

PKD-79.11 - Działalność agentów i pośredników turystycznych,

PKD-79.11.A - Działalność agentów turystycznych,

PKD-79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,

PKD-79.12 - Działalność organizatorów turystyki,

PKD-79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,

PKD-79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

PKD-79.90 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

PKD-79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

PKD-79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,

PKD-79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 80: działalność detektywistyczna i ochroniarska z zarządzaniem

PKD-80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska,

PKD-80.1 - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.10 - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.2 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.20 - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

PKD-80.3 - Działalność detektywistyczna,

PKD-80.30 - Działalność detektywistyczna,

PKD-80.30.Z - Działalność detektywistyczna,

PKD od 81: działalność usługowa; porządek w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni

PKD-81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD-81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

PKD-81.10 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

PKD-81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

PKD-81.2 - Sprzątanie obiektów,

PKD-81.21 - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD-81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD-81.22 - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD-81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD-81.29 - Pozostałe sprzątanie,

PKD-81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,

PKD-81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD-81.30 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD-81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

PKD od 82: działalność - administracja obsługi biura, wspomagająca działalność gospodarczą

PKD-82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

PKD-82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

PKD-82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

PKD-82.19 - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

PKD-82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

PKD-82.2 - Działalność centrów telefonicznych (call center),

PKD-82.20 - Działalność centrów telefonicznych (call center),

PKD-82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

PKD-82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD-82.30 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD-82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD-82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-82.91 - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

PKD-82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

PKD-82.92 - Działalność związana z pakowaniem,

PKD-82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,

PKD-82.99 - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

PKD od 84: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

PKD-84 - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

PKD-84.1 - Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna,

PKD-84.11 - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

PKD-84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

PKD-84.12 - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

PKD-84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

PKD-84.13 - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,

PKD-84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,

PKD-84.2 - Usługi na rzecz całego społeczeństwa,

PKD-84.21 - Sprawy zagraniczne,

PKD-84.21.Z - Sprawy zagraniczne,

PKD-84.22 - Obrona narodowa,

PKD-84.22.Z - Obrona narodowa,

PKD-84.23 - Wymiar sprawiedliwości,

PKD-84.23.Z - Wymiar sprawiedliwości,

PKD-84.24 - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne,

PKD-84.24.Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne,

PKD-84.25 - Ochrona przeciwpożarowa,

PKD-84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa,

PKD-84.3 - Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

PKD-84.30 - Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

PKD-84.30.Z - Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

PKD-O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

PKD od 85: edukacja

PKD-85 - Edukacja,

PKD-85.1 - Wychowanie przedszkolne,

PKD-85.10 - Wychowanie przedszkolne,

PKD-85.10.Z - Wychowanie przedszkolne,

PKD-85.2 - Szkoły podstawowe,

PKD-85.20 - Szkoły podstawowe,

PKD-85.20.Z - Szkoły podstawowe,

PKD-85.3 - Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych,

PKD-85.31 - Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane,

PKD-85.31.A - Gimnazja,

PKD-85.31.B - Licea ogólnokształcące,

PKD-85.31.C - Licea profilowane,

PKD-85.32 - Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych,

PKD-85.32.A - Technika,

PKD-85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe,

PKD-85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

PKD-85.4 - Szkoły policealne oraz wyższe,

PKD-85.41 - Szkoły policealne,

PKD-85.41.Z - Szkoły policealne,

PKD-85.42 - Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe,

PKD-85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,

PKD-85.42.B - Szkoły wyższe,

PKD-85.5 - Pozaszkolne formy edukacji,

PKD-85.51 - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

PKD-85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

PKD-85.52 - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

PKD-85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

PKD-85.53 - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

PKD-85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

PKD-85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-85.59.A - Nauka języków obcych,

PKD-85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD-85.6 - Działalność wspomagająca edukację,

PKD-85.60 - Działalność wspomagająca edukację,

PKD-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

PKD-P - Edukacja,

PKD od 86: opieka zdrowotna

PKD-86 - Opieka zdrowotna,

PKD-86.1 - Działalność szpitali,

PKD-86.10 - Działalność szpitali,

PKD-86.10.Z - Działalność szpitali,

PKD-86.2 - Praktyka lekarska,

PKD-86.21 - Praktyka lekarska ogólna,

PKD-86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,

PKD-86.22 - Praktyka lekarska specjalistyczna,

PKD-86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,

PKD-86.23 - Praktyka lekarska dentystyczna,

PKD-86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna,

PKD-86.9 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

PKD-86.90 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

PKD-86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,

PKD-86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego,

PKD-86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych,

PKD-86.90.D - Działalność paramedyczna,

PKD-86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 87 i od 88: pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania

PKD-87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

PKD-87.1 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

PKD-87.10 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

PKD-87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

PKD-87.2 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

PKD-87.20 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

PKD-87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

PKD-87.3 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-87.30 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-87.9 - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

PKD-87.90 - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

PKD-87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

PKD-88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

PKD-88.1 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-88.10 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD-88.9 - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,

PKD-88.91 - Opieka dzienna nad dziećmi,

PKD-88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,

PKD-88.99 - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

PKD od 90: działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

PKD-90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

PKD-90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

PKD-90.01 - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

PKD-90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

PKD-90.02 - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

PKD-90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

PKD-90.03 - Artystyczna i literacka działalność twórcza,

PKD-90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,

PKD-90.04 - Działalność obiektów kulturalnych,

PKD-90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,

PKD od 91: działalność bibliotek, archiwów, muzeów, pozostała działalność związana z kulturą

PKD-91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,

PKD-91.0 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,

PKD-91.01 - Działalność bibliotek i archiwów,

PKD-91.01.A - Działalność bibliotek,

PKD-91.01.B - Działalność archiwów,

PKD-91.02 - Działalność muzeów,

PKD-91.02.Z - Działalność muzeów,

PKD-91.03 - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

PKD-91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

PKD-91.04 - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

PKD-91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

PKD od 92: działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

PKD-92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

PKD-92.0 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

PKD-92.00 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

PKD-92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

PKD od 93: działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

PKD-93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

PKD-93.1 - Działalność związana ze sportem,

PKD-93.11 - Działalność obiektów sportowych,

PKD-93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,

PKD-93.12 - Działalność klubów sportowych,

PKD-93.12.Z - Działalność klubów sportowych,

PKD-93.13 - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

PKD-93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

PKD-93.19 - Pozostała działalność związana ze sportem,

PKD-93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,

PKD-93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

PKD-93.21 - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

PKD-93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

PKD-93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

PKD-93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

PKD-R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

PKD od 94: działalność organizacji członkowskich

PKD-94 - Działalność organizacji członkowskich,

PKD-94.1 - Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,

PKD-94.11 - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

PKD-94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

PKD-94.12 - Działalność organizacji profesjonalnych,

PKD-94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych,

PKD-94.2 - Działalność związków zawodowych,

PKD-94.20 - Działalność związków zawodowych,

PKD-94.20.Z - Działalność związków zawodowych,

PKD-94.9 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich,

PKD-94.91 - Działalność organizacji religijnych,

PKD-94.91.Z - Działalność organizacji religijnych,

PKD-94.92 - Działalność organizacji politycznych,

PKD-94.92.Z - Działalność organizacji politycznych,

PKD-94.99 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD od 95: naprawa, konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego oraz domowego

PKD-95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

PKD-95.11 - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

PKD-95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

PKD-95.2 - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-95.21 - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

PKD-95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

PKD-95.22 - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,

PKD-95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,

PKD-95.23 - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych,

PKD-95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych,

PKD-95.24 - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,

PKD-95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,

PKD-95.25 - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii,

PKD-95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii,

PKD-95.29 - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD-95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

PKD od 96: pozostała indywidualna działalność usługowa

PKD-96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa,

PKD-96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa,

PKD-96.01 - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

PKD-96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

PKD-96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

PKD-96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

PKD-96.03 - Pogrzeby i działalność pokrewna,

PKD-96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna,

PKD-96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

PKD-96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

PKD-96.09 - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD-S - Pozostała działalność usługowa,

PKD od 97: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

PKD-97 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,

PKD-97.0 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,

PKD-97.00 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,

PKD-97.00.Z - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,

PKD-98 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,

PKD-98.1 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,

PKD-98.10 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,

PKD-98.10.Z - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby,

PKD-98.2 - Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby,

PKD-98.20 - Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby,

PKD-98.20.Z - Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby,

PKD-T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,

PKD od 99: organizacje i zespoły eksterytorialne

PKD-99 - Organizacje i zespoły eksterytorialne,

PKD-99.0 - Organizacje i zespoły eksterytorialne,

PKD-99.00 - Organizacje i zespoły eksterytorialne,

PKD-99.00.Z - Organizacje i zespoły eksterytorialne,

PKD-U - Organizacje i zespoły eksterytorialne,