DANE FIRMY

Sport-Premium Sp. z o. o.,
ul. Denarowa 25, 02-490 Warszawa,
tel.: 0048 22 863 18 55, fax: 0048 22 863 18 53,
e-mail: biuro@sportpremium.pl, strona: www.sportpremium.pl

Firma rozpoczęła działalność w maju 1996 roku

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000112027

Numer NIP 522 22 57 417

Kapitał zakładowy 150.000,00 PLN

W SKRÓCIE O NAS

Współpracujemy z ponad 320 miastami i powiatami w Polsce.
Nasz System działa na korzyść wymiany informacji pomiędzy samorządami miast, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością miast i regionów.

Branżowy Wykaz Firm i Instytucji - indexfirm.pl zaprojektowany i zbudowany przez Sport-Premium w celu ogólnopolskiej promocji regionalnej aktywności gospodarczej.

System o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.
Prezentacje w indexfirm.pl w wielu językach obcych.

PRODUKTY

Produkujemy Systemowe nośniki zewnętrzne - stylowe
oraz współczesne: Gabloty Informacyjne, Plany Miast, Mapy
Powiatów, Edytory Informacyjne, Boxy Promocyjne.

Sport-Premium Sp. z o.o. posiada wyłączne prawa do ww.
wzorów przemysłowych

Systemowe nośniki internetowe: www.indexfirm.pl – Branżowy Wykaz Firm i Instytucji, www.pocztowekody.pl - firm i instytucji oraz ogólnopolskie, www.jurysdyk.pl (bezpłatne pisma prawne)

Więcej na www.sportpremium.pl

Sport-Premium Sp. z o. o. w 320 miastach i powiatach Polski

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Współpraca z wzajemną satysfakcją

SAMORZĄDY, FIRMY I INSTYTUCJE PRZYJAZNE DLA MIAST I REGIONÓW

szczegółowy wykaz

WYBIERZ region i miasto

Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym
i społecznym to możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcji dla każdego przedsiębiorcy!

Więcej o nas i naszych produktach

Sport-Premium Sp. z o.o. jest pomysłodawcą oraz inicjatorem
Ogólnopolskiego Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej.
Projekt realizowany przy jest udziale jednostek samorządowych miast i regionów.
Sport-Premium Sp. z o.o. z wzajemną satysfakcją współpracuje już z ponad 320 miastami i powiatami w Polsce.

System umożliwia przedsiębiorcom efektywne promowanie usług i wytwarzanych produktów. Aktywnie wspiera przedsiębiorców w utrzymywaniu
prestiżowej pozycji na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Nasz System działa na korzyść wymiany informacji pomiędzy władzami
samorządowymi miast, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością miast i regionów.

SYSTEMOWE PRODUKTY I NOŚNIKI

Produkt: Pakiet Multiaktywny łączy wszystkie korzystne możliwości promowania / przekazu informacji i reklamy w ramach Systemu Regionalnej
Aktywności Gospodarczej i Społecznej o ogólnopolskim i europejskim zasięgu.

W ramach Pakietu Multiaktywnego firmy promowane są przez rok w wielu odmiennych nośnikach.

Pakiet Multiaktywny jest połączeniem ekspozycji / promocji firm w dwóch odmiennych rodzajach nośników, a są to nośniki zewnętrzne oraz internetowe.

Nośnik internetowy: www.indexfirm.pl - Branżowy Wykaz Firm i Instytucji - wielomilionowa / miesięczna oglądalność stwarza efektywne ogromne możliwości promowania firmy zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i ogólnopolskiej.

Portale: www.pocztowekody.pl – połączone z Branżowym Wykazem Firm i Instytucji, www.jurysdyk.pl – zawiera bezpłatne wzory pism prawnych
w zakresie gospodarczym i społecznym.

Nośniki zewnętrzne: Gabloty Informacyjne, Plany Miast, Mapy Powiatów, Edytory Informacyjne Foldery oraz Informatory są produktami systemowymi, które zaprojektowaliśmy, produkujemy i modernizujemy dla potrzeb całego przedsięwzięcia. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom rynku produkujemy profesjonalne nośniki reklamowe i informacyjne takie jak: Edytory Reklamowe, Przystanki Reklamowe, Boxy Promocyjne, itd.
Więcej na stronie www.sportpremium.pl - zapraszamy.

Najwyższa jakość produktów Sport-Premium ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i estetyki gwarantuje ich trwałość.
Ich praktyczna funkcjonalność wynika z długoletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Partnerami.

Sport-Premium Sp. z o. o. posiada wyłączne prawa do ww. wzorów przemysłowych.

Co jeszcze oferuje indexfirm.pl - Branżowy Wykaz Firm i Instytucji?

- Prezentacja i korzystanie w wielu językach obcych.

- Wielomilionowa / miesięczna oglądalność o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.

W czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnej technologii, internet stał się niezbędnym elementem przekazu informacji oraz programów promocyjnych i reklamowych dla każdej firmy. Branżowy Wykaz Firm i Instytucji www.indexfirm.pl został zaprojektowany i zbudowany przez
Sport-Premium od podstaw pod kątem jego praktycznej użyteczności, funkcjonalności oraz przyjaznej współpracy z wyszukiwarkami. Stwarza indywidualne możliwości, jest czytelny i bardzo prosty w obsłudze dla każdego. Dzięki optymalnie zaprojektowanym stronom firma zyskuje bardzo skuteczny i w najwyższej jakości przekaz informacji i promocji. Wykaz o zasięgu Regionalnym i Ogólnopolskim zawiera wykaz aktywnych gospodarczo firm.

Produkty indexfirm.pl stwarzają efektywne możliwości indywidualnego promowania firmy, jej produktów, usług oraz prowadzenia kampanii
reklamowych. W zależności od potrzeb i możliwości, do wyboru są:

- Pakiety NET-MAX, NET-EXPRESS, NET-INFO. W zależności od wybranego pakietu) ramach dostępny jest panel zarządzania i kreator
  do bieżących zmian i edycji oraz budowania stron lub edytor do edycji informacji.

- Banery reklamowe - ROLLING BANNER i STATIC BANNER z możliwością wyboru miejsca, wielkości i czasu ekspozycji.

- Wpis podstawowy – zawiera konieczne informacje o działalności firmy.

Wybierz w nagłówku strony „PAKIETY i BANERY dla FIRM”